www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22429

Title: De bouwbevoegdheid van de vruchtgebruiker naar Belgisch en Nederlands recht
Authors: Derwael, Aline
Advisors: SAGAERT, Vincent
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: In deze masterproef wordt nagegaan of de bouwbevoegdheid van de vruchtgebruiker voldoende actueel is en of er een uitbreiding van de bevoegdheden doorgevoerd dient te worden. Er zal een rechtsvergelijking doorgevoerd worden met Nederland aangezien Nederland over een recenter burgerlijk wetboek beschikt en verdergaande bevoegdheden aan de vruchtgebruiker heeft toegekend. De masterproef bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een inleiding waarbij vruchtgebruik gedefinieerd wordt en er nagegaan wordt aan welke voorwaarden de vruchtgebruiker moet voldoen om het vruchtgebruik aanvang te laten vinden. Het tweede deel handelt over de bouwbevoegdheid. Er wordt gekeken welke verplichtingen de vruchtgebruiker bij het bouwen in acht moet nemen en of er verdergaande bevoegdheden toegekend kunnen worden. Het derde deel handelt over het lot van de door de vruchtgebruiker opgetrokken constructies. Hierin wordt aandacht besteed aan de teruggaveplicht en aan de vergoedingsregeling.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22429
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.32 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.