www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22426

Title: De aansprakelijkheid van de curator jegens derden bij de afwikkeling van het faillissement
Authors: Vandeborne, Iris
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie bespreekt allereerst de betrokken partijen, namelijk de curator en derden. Vervolgens komen de constitutieve elementen aan bod dewelke vereist zijn om de curator persoonlijk aansprakelijk te stellen. Hierbij wordt ook besproken welke eventuele rechten en/of plichten hieruit voortvloeien voor derden. Ten slotte wordt er nagegaan of de huidige regeling geschikt is en op welke wijze deze al dan niet verbeterd zou kunnen worden. Over de hele lijn wordt een rechtsvergelijking gevoerd met het Nederlandse recht.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22426
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A912.32 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.