www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22420

Title: Het zakenrechtelijk statuut van mijnen, groeven en graverijen
Authors: Stephani, Lize
Advisors: SAGAERT, Vincent
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: In dit onderzoek wordt nagegaan of er sprake is van een ongeoorloofde schending in hoofde van het eigendomsrecht bij de toepassing van de Belgische mijnwetgeving. Aangezien zowel de Belgische als de Nederlandse mijnwetgeving dezelfde oorsprong kent, namelijk de Mijnwet van 1810 en gelet op het feit dat Nederland enorm veel ervaring heeft met de ontginning van grondstoffen werd er gekozen voor een rechtsvergelijkend onderzoek. De mijnwetgeving beperkt als het ware het eigendomsrecht. De grondeigenaar heeft tijdelijk geen gebruiksrecht en geen genotsrecht. Evenwel wordt deze beperking gerechtvaardigd door de wetgever. Een toetsing van artikel 1, Eerste Aanvullend Protocol van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens wees uit dat er daarnaast ook geen sprake is van een ongeoorloofde aantasting van het eigendomsrecht.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22420
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A940.3 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.