www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22417

Title: De aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap voor een kennelijk grove fout
Authors: Merlo, Greet
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie handelt over de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid en beperkte aansprakelijkheid bij faillissement. Meer bepaald wordt de aansprakelijkheid van de bestuurders voor een kennelijke grove fout die heeft bijgedragen aan het faillissement, de aansprakelijkheid wegens sociale zekerheidsschulden en de aansprakelijkheid wegens achterstallige bedrijfsvoorheffing en btw onderzocht. Aan de hand van de parlementaire stukken wordt de totstandkoming van de regimes besproken. De artikelen die werden ingevoerd, worden aan de hand van de rechtsleer en de rechtspraak verhelderd. Verder wordt er aandacht besteed aan de vraag of het gelijkheidsbeginsel niet wordt geschonden door de aansprakelijkheidsregimes. Ten slotte wordt onderzocht hoe deze vorderingen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Er wordt ook een rechtsvergelijking gemaakt met Frankrijk.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22417
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A763.09 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.