www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22415

Title: Psychosociale risico's op het werk anno 2016: implicaties van de wetswijziging
Authors: Kerkhofs, Hanne
Advisors: FOUBERT, Petra
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterthesis focust op de evolutie die de Antipestwet (hoofdstuk Vbis Welzijnswet) ondergaan heeft sinds haar ontstaan (2002). Hierbij zal de huidige versie afgetoetst worden aan die van 2007. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de vraag of de werknemer vandaag de dag een ruimere bescherming geniet dan voordien. Hiermee samenhangend wordt onderzocht of de diverse aanpassingen als een positieve dan wel negatieve evolutie onthaald moeten worden. Allereerst zal een studie van het (personele, materiĆ«le en temporele) toepassingsgebied zich opdringen. Vervolgens wordt toegelicht wat de verplichtingen van de werkgever zijn in het kader van deze regelgeving. Daarna wordt stilgestaan bij de actiemogelijkheden van de werknemer. Deze structuur zal bij de bespreking van beide wetten gehanteerd worden, alsook in het vierde hoofdstuk. Hierbij zullen aldus twee vragen aan bod komen: geniet de werknemer een uitgebreidere bescherming? Is dit een positieve of negatieve evolutie?
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22415
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.07 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.