www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22413

Title: De (on)toerekeningsvatbaarheid in het jeugddelinquentierecht
Authors: Catalano, Valentina
Advisors: PUT, Johan
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Delinquente minderjarigen worden vermoed ontoerekeningsvatbaar te zijn. Ze worden geacht de wederrechtelijkheid van hun gedragingen niet geheel te beseffen. Hierdoor worden minderjarigen onttrokken van het strafrecht en worden ze onderworpen aan het jeugddelinquentierecht. In deze masterscriptie wordt dieper ingegaan op dit vermoeden als grondslag van het jeugddelinquentierecht, maar ook op de concrete uitwerking ervan binnen het jeugddelinquentierecht. Er wordt nagegaan wat de ontoerekeningsvatbaarheid en aanverwante begrippen inhouden en wat de plaats is van de ontoerekeningsvatbaarheid binnen de misdrijfstructuur. De concrete uitwerking van het vermoeden van ontoerekeningsvatbaarheid op de door de jeugdrechter te onderzoeken elementen, om op te treden tegen delinquent gedrag van een minderjarige zal worden geanalyseerd. Ook wordt dieper ingegaan op een tendens en bepalingen binnen het jeugddelinquentierecht die het vermoeden van ontoerekeningsvatbaarheid mogelijks in twijfel kunnen trekken. Ten slotte worden enkele bepalingen van boek I van het Strafwetboek getoetst op hun functionaliteit binnen het jeugddelinquentierecht.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22413
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.12 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.