www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22411

Title: De ontslagbescherming van de personeelsvertegenwoordigers in de sociale overlegorganen
Authors: Palmans, Daisy
Advisors: PEETERS, Johan
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: De personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk bevinden zich in een kwetsbare positie doordat zij hun mandaat wensen uit te oefenen, maar de werkgever die zich in een machtpositie bevindt het niet altijd eens is met de vervulling hiervan. De bijzondere bescherming moet de werknemers derhalve toelaten zich in alle vrijheid kandidaat te stellen en moet de onafhankelijkheid bij het uitoefenen van hun mandaat en van hun syndicale activiteiten veiligstellen. Echter stellen sommige werkgevers dat de bescherming te verregaand is dan nodig is ter verwezenlijking van het doel waarvoor ze genomen werd. Met dit werkstuk zal derhalve onderzocht worden in hoeverre de ontslagbescherming van de beschermde werknemers in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk genomen werd en daarnaast of deze bescherming al dan niet te verregaand is geworden dan nodig is ter verwezenlijking van het doel waarvoor ze genomen werd en of eventueel naar een versoepeling of verkorting van de bescherming gestreefd dient te worden.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22411
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A774.55 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.