www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22409

Title: De aansprakelijkheid van de lasthebber
Authors: Leën, Valéry
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Deze scriptie vergelijkt de aansprakelijkheid van de lasthebber met die van de bestuurder. De lasthebber heeft zich in beginsel enkel contractueel te verantwoorden jegens zijn lastgever. Dit wordt vennootschapsrechtelijk vertaald in de actio mandati. Op basis van de orgaantheorie zijn buitencontractuele fouten rechtstreeks toerekenbaar aan de vennootschap. Gezien de arresten van het Hof van Cassatie van 16 februari 2001 en 20 juni 2005 staat nu vast dat de bestuurder op dezelfde manier als de lasthebber aansprakelijk kan gesteld worden. Enkel in de derde fase moet nu rekening gehouden worden met de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent (conform het arrest van het Hof van Cassatie van 7 november 1997). Er is nu sprake van rechtszekerheid en coherentie vermits er overeenstemming is met de aansprakelijkheidsregeling van de lasthebber.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22409
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A835.23 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.