www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22406

Title: De verjaring van de strafvordering
Authors: Geebelen, Stefano
Advisors: PANZAVOLTA, Michele
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Als gevolg van talrijke wetswijzigingen, ingegeven om de intreding van de verjaring zo veel mo-gelijk uit te stellen, heeft de Belgische wetgever een zeer uniek, maar tegelijkertijd zeer complex regime in het leven geroepen. De elementen die zorgen voor een quasi-onberekenbare verjaring zijn het bestaan van meerdere verjaringstermijnen waarvan de toepassing soms wel afhankelijk is van de door de rechter opgelegde straf en dan weer niet, de onoverzichtelijke aanvangsregeling, het groot aantal stuitingsdaden en de talrijke schorsingsgronden. Indien men het bovenstaande vergelijken met de Nederlandse vervolgingsverjaring, kan men stellen dat deze zowel strenger is als eenvoudiger. Om de rechtszekerheid van de verdachte te verhogen en de uitoefening van de prerogatieven voor leden van het O.M. en het gerecht te vergemakkelijken, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de wettelijke evolutie van de verjaring van de strafvordering, kan men een aantal aspecten uit de Nederlandse verjaringsfiguur overnemen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22406
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A970.59 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.