www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22401

Title: Het recht op bijstand van een advocaat
Authors: Bleys, Dries
Advisors: PANZAVOLTA, Michele
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: De Salduz-rechtspraak heeft aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van het recht op bijstand van een advocaat in Europa. Het kon dan ook niet anders dan dat de EU in het kader van wederzijds vertrouwen een poging ondernam om het recht op bijstand te harmoniseren en in een minimumbescherming te voorzien in al haar lidstaten. Dat de rechtspraak van het EHRM daarbij aan de basis ligt is waarschijnlijk geen verrassing. Hoewel de omzettingsdeadline dichterbij komt zijn nog lang niet alle lidstaten klaar met de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Frankrijk heeft reeds een gedeeltelijke poging ondernomen die vanwege het gedeeltelijke karakter voor kritiek vatbaar is. Ze staan echter verder dan België die nog geen poging hebben ondernomen of een voorstel hangende hebben. Rekening houdend met de eigenheid van het Belgische systeem moet er gekozen worden voor een omzetting op maat hoewel de voorstellen in Frankrijk en Nederland kunnen dienen als voedingsbodem voor eigen ideeën.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22401
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.3 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.