www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22400

Title: In welke mate is een besluit tot bescherming als onroerend erfgoed een de facto-onteigening?
Authors: Dexters, Natasha
Advisors: VERBIST, Stijn
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: De titel van deze masterscriptie omvat onmiddellijk ook haar essentie. Het betreft een onderzoek naar de mate waarin een besluit tot bescherming door de overheid een de facto onteigening uitmaakt zoals deze voortvloeit uit het eerste aanvullend protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het onderzoek bevat drie onderdelen: de bescherming als openbaar erfgoed en gevolgen, de feitelijke onteigening in het licht van de eigendomsbescherming en ten slotte een afweging tussen beiden waarbij zowel getoetst wordt aan de juridische aspecten als de feitelijke omstandigheden die een bescherming tot gevolg hebben. Het doel van deze masterscriptie betreft het aantonen dat een besluit tot bescherming als onroerend erfgoed wel degelijk een de facto onteigening uitmaakt. In het kader van een dergelijke bescherming wordt het eigendomsrecht immers zo wordt uitgehold en achtergesteld op het algemeen belang zodat er enkel nog sprake kan zijn van een feitelijke onteigening.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22400
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A24.94 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.