www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22399

Title: De rol van het gelijkheidsbeginsel bij overheidsopdrachten en PPS-projecten
Authors: Swennen, Fabian
Advisors: DE BECKER, Alexander
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Een schending van het gelijkheidsbeginsel resulteert in de vernietiging van een beslissing tot het gunnen van een overheidsopdracht door de Raad van State. Het beginsel speelt een niet te onderschatten rol in het overheidsopdrachtencontentieux. De waarborg van het gelijkheidsbeginsel bij PPS-projecten wordt eveneens hoog in het vaandel gedragen. In deze masterscriptie wordt aan de hand van een rechtspraakanalyse van ettelijke arresten van de Raad van State en een ontleding van een aantal aanbestedingsdossiers exact in beeld gebracht hoezeer dit beginsel doorweegt in de gunningsprocedures en de totstandkomingsfases van respectievelijk klassieke overheidsopdrachten en complexe PPS-projecten. Alle bestudeerde PPS-projecten zijn toegewezen aan inschrijvers, aan de hand van de vigerende overheidsopdrachtenreglementering. De masterscriptie behelst eveneens een beschrijving en vergelijking van de meest opvallende karakteristieken.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
URI: http://hdl.handle.net/1942/22399
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A792.16 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.