www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22398

Title: ADR en ODR: bereikt de nieuwe reglementering haar doel?
Authors: Gelaesen, Aurore
Advisors: TERRYN, Evelyne
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Alternatieve geschillenbeslechting is een fenomeen dat steeds meer aan belang inwint. Door de uitvaardiging van de Richtlijn ADR Consumenten en de Verordening ODR Consumenten creëerde de Europese wetgever een degelijk wetgevend kader rond alternatieve en online geschillenbeslechting. Maar dragen alle genomen initiatieven van vroeger en nu ook daadwerkelijk bij tot het doel dat ADR en ODR nastreeft? In deze masterthesis worden de wetgevende initiatieven en bestaande ADR-instanties afgetoetst aan de doelstelling uit de Richtlijn ADR Consumenten. Het doel is het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming door te verzekeren dat consumenten op vrijwillige basis klachten tegen ondernemingen kunnen voorleggen aan entiteiten die onafhankelijke, onpartijdige, transparante, doeltreffende, snelle en billijke procedures voor alternatieve geschillenbeslechting aanbieden. Daarnaast vindt er een rechtsvergelijkend onderzoek plaats tussen België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nagegaan welk land de meest effectieve consumentenbescherming biedt voor de uitvaardiging van de Richtlijn ADR Consumenten en na omzetting van die richtlijn.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22398
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.44 MBAdobe PDF
N/A2.29 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.