www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22397

Title: De wisselwerking tussen de wet continuïteit ondernemingen en de wet financiële zekerheden
Authors: De Groot, Diederik
Advisors: STORME, Matthias
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: De Wet Financiële Zekerheden en de Wet Continuïteit Ondernemingen hebben uiteenlopende doelstellingen. Waar de WFZ schuldeisers bescherming biedt, poogt de WCO ondernemingen in moeilijkheden en dus schuldenaars te helpen. Maar hoe verhouden beide wetten zich ten opzichte van elkaar en hoe beïnvloedt dit de positie van de schuldeiser? Doordat de regels van de WFZ voorrang genieten op deze van de WCO en dit een reorganisatie kan bemoeilijken wordt soms op een verkeerde manier gepoogd dit te veranderen door rechtsmisbruik in te roepen. In deze masterscriptie wordt nagegaan of de WFZ steeds de positie van een schuldeiser wiens schuldenaar onder gerechtelijke reorganisatie is, verstevigt. Dit wordt specifiek bekeken voor een schuldeiser met een pand (op financiële activa), fiduciaire eigendomsoverdracht en bij (close-out) netting. De WFZ is soms in verwarrende bewoordingen opgesteld en gaat soms aan haar eigen doel voorbij. Oplossingen worden waar mogelijk geponeerd.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/22397
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.02 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.