www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22363

Title: Rol van de aannemer bij de materiaalkeuze tijdens de bouw van eengezinswoningen
Authors: Claes, Niels
Smetsers, Jeroen
Advisors: KNAPEN, Elke
MEEX, Elke
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Duurzaam bouwen is een zeer actueel thema, maar wordt vooralsnog hoofdzakelijk gerelateerd aan de energieprestatie van gebouwen in het kader van de Europese 2020-doelstellingen. De focus verschuift echter stilaan naar de globale milieu-impact van gebouwen, waarbij duurzaam materiaalgebruik een belangrijke rol speelt. Naast de architect tijdens het ontwerp heeft ook de aannemer op de werf hier een invloed op. Binnen deze thesis wordt getracht te achterhalen in welke mate de aannemer invloed uitoefent op de definitieve materiaalkeuze op de werf bij de constructie van eengezinswoningen. Door verschillende totaalaannemers, verspreid over Vlaanderen, te interviewen wordt enerzijds gepolst naar hun kennis omtrent en toepassing van duurzaam materiaalgebruik en anderzijds wordt gezocht naar de achterliggende drijfveren van de aannemer bij het maken van de definitieve materiaalkeuze. De interviewresultaten worden geanalyseerd en enkele frequent voorkomende keuzeopties worden gekoppeld aan de NIBE-classificatie, gebaseerd op een levenscyclusanalyse, om te kijken binnen welke impactrange de materiaalkeuze of 'specificatie zich doorgaans bevindt. Deze resultaten tonen aan dat alle aannemers invloed blijken te hebben op dezelfde materiaalcategorieën, nl. de structuur en de gebouwschil. Achterliggende drijfveren bij een materiaalkeuze steunen echter (nog) niet op het duurzaamheidsaspect (wegens onvoldoende kennis ter zake), maar eerder op de vertrouwensband, prijs en rendement van uitvoering.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/22363
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.25 MBAdobe PDF
N/A950.04 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.