www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22362

Title: Mogelijkheid tot implementatie van chemische denitrificatie voor het behandelen van galvanisch afvalwater
Authors: Estievenart, Roel
Advisors: LEPOT, Nadia
BOLLEN, Theo
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Een opgelegde verlaging van de lozingsnorm (15mgN/l) dwingt bedrijf X om extra maatregelen te nemen voor het verwijderen van nitraat uit hun galvanisch afvalwater. De focus van deze studie is het onderzoeken van een mogelijke kostenefficiënte en destructieve chemische waterzuiveringsmethode voor de reductie van nitraat om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. De selectie van een potentiële zuiveringstechniek gebeurt op basis van de karakterisering van de afvalstroom en een grondige literatuurstudie. Een veelbelovend chemisch denitrificatieproces is het gebruik van zink (Zn) en sulfaminezuur (SA). Aan de hand van experimenten op laboschaal wordt het effect van de initiële NO3-concentratie, de pH, de Zn dosering, de SA dosering en de agitatie op de reductie van nitraat bestudeerd. De NO3-concentratie wordt spectrofotometrisch bepaald via UV-VIS tijdens en aan het einde van elke reactie. Een verwijderingsrendement van 99,86% is gerealiseerd na 60 minuten bij volgende reactieomstandigheden: een initiële concentratie van 1000ppm NO3-N, een pH van 2,5, een Zn:NO3-N molratio van 2, een SA:NO3-N molratio van 1,6 en een magnetische roerder. De investeringskost wordt geraamd op €75.000 en de exploitatiekosten op €98,12/m3. Het afvalwater wordt bijna compleet ontdaan van nitraat en behaald bijgevolg de opgelegde limiet, maar blijkt enkel financieel aantrekkelijk in combinatie met zinkrecuperatie. Verder onderzoek naar de recuperatie van Zn, de verwijdering van ammonium en de optimalisatie van de parameters moet worden uitgevoerd.
Notes: master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie-milieutechnologie-radiochemie
URI: http://hdl.handle.net/1942/22362
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A11.94 MBAdobe PDF
N/A3.06 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.