www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22340

Title: Screening van zinktolerantie en verdere karakterisering van de SlZnT2 transporter in isolaten van de ectomycorrhizaschimmel Suillus luteus
Authors: Van Loy, Marnix
Advisors: PAULS, Liesbet
COLPAERT, Jan
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Het Centrum voor Milieukunde aan de UHasselt bestudeert de ectomycorrhizaschimmel Suillus luteus voor de ontwikkeling van een fytostabilisatietoepassing. Zinktolerante ecotypes van S. luteus zijn immers geïsoleerd die in staat zijn om hun gastheerplant Pinus sylvestris op zink verontreinigde bodems te laten groeien. Om een fytostabilisatietoepassing uit te werken wordt het zinkexclusietolerantiemechanisme van S. luteus verder onderzocht. Deze masterproef bestaat uit twee delen die dit onderzoek ondersteunen. Enerzijds worden isolaten van S. luteus gescreend op zinktolerantie en interne zinkconcentratie. Op basis van deze data worden isolaten voorgesteld om te selecteren voor DNA resequencing. Anderzijds wordt het SlZnT2-gen, waarvan vorige data een rol in de zinktolerantie suggereren, verder bestudeerd. De zinktolerantie wordt bepaald via een dosis-respons experiment en de interne zinkconcentraties met ICP-OES. Om het SlZnT2-gen verder te karakteriseren wordt een gistcomplementatie uitgevoerd en worden drie potentiële promotorsequenties van SlZnT2 verder bestudeerd via PCR. Er wordt nagegaan of deze sequenties promotors van het gen zijn en wat hun distributie is in tolerante en sensitieve isolaten. Van 16 isolaten zijn de EC50-waarden en interne zinkconcentraties bepaald. Het fenotype van de gist was niet succesvol hersteld, maar het gen kwam wel tot expressie in gist. Van twee promotorvarianten is vastgesteld dat deze bij het gen horen. Voor de overige promotorvariant moet de diversiteit verder onderzocht worden.
Notes: master in de industriële wetenschappen: biochemie
URI: http://hdl.handle.net/1942/22340
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.26 MBAdobe PDF
N/A863.22 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.