www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22339

Title: Het verbeteren van de meetstrategie tijdens nucleaire incidenten in reactie op de resultaten van vaste meetstations
Authors: Mangelschots, Karel
Advisors: LIEVENS, Luc
CAMPS, Johan
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: In nucleaire noodsituaties willen de verantwoordelijken voor crisisbeheer kennis over de radiologische impact en de efficiëntie van beschermende acties. Het in Europese context ontwikkelde systeem JRODOS brengt de impact en gevolgen van een nucleair ongeval in kaart. Het ondersteunt zo beslissingen over tegenmaatregelen. Het berekent snel de spreiding van radio-isotopen met atmosferische dispersie en depositie modellen. Metingen moeten deze berekeningen steeds bevestigen. Meetefficiëntie over de grote gebieden die mogelijks besmet zijn, geeft tijdswinst en begeleidt de beschermende acties. Deze thesis onderzoekt hoe een optimale meetstrategie te bepalen voor mobiele meetteams op basis van vaste meetstations. De module ontwikkeld voor deze thesis gebruikt JRODOS gegevens om meetwaarden te simuleren voor specifieke punten en om punten te bepalen die extra aandacht nodig hebben. De module kan ook een parallel-lijn-vliegpatroon voor een helikopter met meetapparatuur aan boord genereren. Zo'n helikoptervlucht levert extra waarden om te vergelijken met de simulaties en om beslissingen over beschermende maatregelen te ondersteunen. Als voorbeeld in de thesis zijn vier denkbeeldige scenario's met atmosferische lozingen voor de BR-2 van het SCK- CEN gebruikt gecombineerd met vier verschillende meteorologische omstandigheden. Al deze combinaties zijn uitgewerkt als voor een noodplanoefening. Google Maps toont de resultaten van de verwerking. Deze voorstelling helpt om communicatie te verduidelijken.
Notes: master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie-nucleaire technieken / medisch nucleaire technieken
URI: http://hdl.handle.net/1942/22339
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A5.58 MBAdobe PDF
N/A881.92 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.