www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22306

Title: Onderzoek naar het potentieel van biochar als adsorbens voor de verwijdering van organische polluenten bij end-of-pipe waterzuivering
Authors: Segers, Rick
Advisors: SNIEGOWSKI, Kristel
SPAPEN, Jeroen
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Lab4U in Diepenbeek onderzoekt de mogelijkheid biochar te gebruiken als adsorbens voor waterzuivering. Doordat biochar vervaardigd wordt uit organische afvalstromen is het een goedkoop en hernieuwbaar alternatief voor actieve kool bij quaternaire zuivering van afvalwater met organische polluenten. Het is vooralsnog onduidelijk welke soorten biochar geschikt zijn en hoe efficiënt ze zijn. Het doel van deze masterproef is de verwijderingsefficiëntie en de adsorptiecapaciteit van verschillende biochars te onderzoeken om te bepalen of deze geschikt zijn voor gebruik bij waterzuivering. De geteste biochars zijn biochar op basis van leghennenmest, varkensmest, beukenhout, 2 verschillende bioslibs, 2 houtmixen en geactiveerde beuk. De verwijderingsefficiëntie en adsorptiecapaciteit werden bepaald door een gekende hoeveelheid biochar in contact te brengen met een reële oplossing met circa 15 mg/l aan polluenten zoals paracetamol, oxytetracycline en acetylsalicylzuur. Dit gebeurde in batch en bij continue kolomproeven. Ter referentie werd steeds vergeleken met commerciële actieve kool. Uit de batchtesten blijkt dat biochar op basis van beukenhout het efficiëntst organische polluenten verwijdert. Het activeren van deze biochar verbetert de efficiëntie significant waardoor deze de efficiëntie van het commerciële product benadert. Ondanks het potentieel van deze biochar, is verder onderzoek nodig om te bepalen of deze biochar geschikt is voor de praktijk.
Notes: master in de industriële wetenschappen: chemie
URI: http://hdl.handle.net/1942/22306
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.68 MBAdobe PDF
N/A652.77 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.