www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22305

Title: Design of primary laminated glass elements
Authors: Seynaeve, Simon
Leurs, Freya
Advisors: GOUVEIA HENRIQUES, Jose
PIMPURNIAUX, Claude
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Structureel glas wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt in de constructiewereld. De toepassing ervan is in recente jaren geëvolueerd van secundaire toepassingen zoals trappen, leuningen,' naar primaire functies zoals het construeren van volledige gebouwgevels. Waar het gebruik van berekeningen bij de secundaire toepassingen beperkt blijft, is dat een absolute noodzaak bij het construeren van veilige, grotere en complexere structuren. Glas is een vreemd constructiemateriaal in vergelijking met andere (lees: klassieke) bouwmaterialen; omwille van zijn extreem bros breukgedrag moet de nodige aandacht geschonken worden aan de berekening van deze structuren. Deze thesis behandelt de berekening van de primaire gelamelleerde glaselementen (kolommen, balken, (vloer)panelen en verbindingen) gebaseerd op up-to-date designregels. Op Europees of Belgisch niveau bestaat er echter nog geen uniforme designregelgeving waardoor deze berekeningen berusten op andere nationale regelgevingen betreffende structurele toepassingen van glas. Meer bepaald, de eigenschappen en het gedrag van gelamelleerd glas moeten hiervoor gekend zijn. Het project van het Museum van Europese Geschiedenis in Brussel fungeert in dit geval als case studie ter validatie van de voorgestelde ontwerpmethodes. Tenslotte worden alle elementen gesimuleerd met behulp van eindige-elementen software waarna deze resultaten vergeleken worden met de analytische resultaten. Na validatie van de EE-modellen worden simulaties uitgevoerd om de analytische procedures aan te vullen.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/22305
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.76 MBAdobe PDF
N/A1.69 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.