www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22297

Title: Toepassing van de ISOCS methode voor vrijgavemetingen van lokalen bij de ontmanteling van nucleaire installaties
Authors: Haeldermans, Tom
Advisors: LIEVENS, Luc
GAELENS, Michel
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: In België is er geen duidelijke wetgeving of richtlijn betreffende vrijgavemetingen van materialen en gebouwen waarbij de activiteit is uitgedrukt in Bq/cm2. Daarom wordt er in deze thesis een techniek ontwikkeld voor dit soort metingen gebruik makend van een BEGe detector (FALCON 5000) in combinatie met de ISOCS kalibratie software. Deze apparatuur laat toe om grote oppervlakten tegelijk te meten met een detectielimiet kleiner dan 1 Bq/cm2 voor de meeste radionucliden. Om bij een gegeven nuclidenvector, detectielimiet en uitmiddelingsoppervlak een optimalisatie van de meettijd te bekomen wordt een meetgeometrie bepaald. Verder wordt bekeken hoe een tweede meting de aanwezigheid van hotspots kan detecteren. De ontwikkelde techniek werd vervolgens toegepast op lokaal 20.0.11 in het gebouw B20 op de voormalige site van Best Medical Belgium in Fleurus waar er 18fludeoxyglucose geproduceerd werd. De nuclidenvector voor dit lokaal bestaat uit Co-57 en Mn-54. De gevraagde detectielimiet is 1 Bq/cm2 uitgemiddeld over 1 m2. Er werd gekozen voor een balkvormige collimator met een vierkante meetgeometrie met een oppervlakte van 1 m2 waarbij de detector zich op een afstand van 170 cm van het te meten oppervlak bevindt en er gemeten wordt gedurende 500 s. De tweede meting werd uitgevoerd met een handmonitor (Berthold LB124 SCINT) met een detectieoppervlak van 170 cm2 met een meettijd van 1 s. De bijhorende hotspot detectielimiet is dan 2,77 Bq/cm2. Met de bekomen resultaten kan dit lokaal in principe vrijgegeven worden.
Notes: master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie-milieutechnologie-radiochemie
URI: http://hdl.handle.net/1942/22297
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.09 MBAdobe PDF
N/A976.99 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.