www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22296

Title: Synthese van API's via explosieve intermediairen in flow: invloed van scheiding en precursor op methyleringsrendement
Authors: Corstjens, Arno
Advisors: THOMASSEN, Leen
CREEMERS, Ann
GOBERT, Sven
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: In de organische synthese is het bij kamertemperatuur gasvormig, reactief, explosief diazomethaan een veelzijdige verbinding. Door de mogelijke gevaren is enkel een in-situ generatie mogelijk in flowreactoren. De reacties met diazomethaan zijn snel, irreversibel en vinden plaats onder milde condities. Bovendien reageert het gas instantaan met benzoëzuur waardoor deze reactie het onderwerp is van dit onderzoek. Tot op heden is het rendement van deze reactie in flow laag (<35 %) omwille van nevenreacties van het gas met het solvent en het afbraakproduct van de precursor Diazald®. Het doel van dit onderzoek is het verhogen van het methyleringsrendement door N-nitroso-N-methylureum te gebruiken als precursor en het ontwikkelen van een generieke scheidingsmethode voor diazomethaan uit een oplossing. De generatie van diazomethaan uit de precursoren gebeurt volgens een basische decompositie. Hierna wordt het gas gevoed aan de benzoëzuuroplossing waardoor de precursoren worden vergeleken. Als laatste wordt het gas voor de methylering van de oplossing gescheiden met behulp van een membraan of doorborreling met stikstofgas. Het methyleringsrendement met Diazald® (7,89 %) is hoger dan het rendement met N-nitroso-N-methylureum (0,02 %) onder dezelfde condities door de afwezigheid van water. Ook blijkt de doorborreling, met een rendement van 23 %, effectiever te zijn dan de membraanscheiding met een rendement van 1,17 %. Bovendien is de doorborreling generieker en interessanter voor een industriële opschaling en gebruik.
Notes: master in de industriële wetenschappen: chemie
URI: http://hdl.handle.net/1942/22296
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.76 MBAdobe PDF
N/A579.04 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.