www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22294

Title: Topologie van een industrieel DC-grid
Authors: Benaets, Gerry
Advisors: VANDENSANDE, Geert
DEXTERS, Aniceta
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Recent is er een toenemende interesse in het gebruik van DC voor transport van energie. Meer en meer huishoudelijke en industriële toestellen converteren intern de wisselspanning van het net naar gelijkspanning, wat maakt dat elk toestel zijn eigen gelijkrichter nodig heeft. De vraag dringt zich op of een DC-net een betere oplossing is dan een AC-net. De beschikbare informatie over DC-netten is onoverzichtelijk, zeer specifiek en weinig toepassingsgericht. De doelstelling van deze masterproef is om de versnipperde informatie over DC-netten te verzamelen en te ordenen rond drie thema's. Ten eerste beschrijft deze thesis de verschillen tussen wissel- en gelijkspanning. Vervolgens wordt de bouw van een DC-grid beschreven. Tot slot wordt er in de masterproef aandacht besteed aan beveiliging van zowel het net als personen. Experten van bedrijven zoals Siemens, SEW en Direct Current werden bevraagd naar hun ervaringen en inzichten. Bij VITO, KU-Leuven en De Haagse Hogeschool werd informatie gezocht over dit onderwerp. De beschrijving van de implementatie van een industrieel DC-grid steunt op een literatuurstudie en op ontvangen informatie van de experten. Deze masterproef toont aan dat meer toepassingsgericht onderzoek nodig is naar beveiliging en bijhorende communicatie. Bijkomend is er nood aan een standaard of standaarden voor gelijkspanningsnetten. De masterproef concludeert dat een volledige omzetting naar een DC-distributienet niet de beste oplossing lijkt. AC zal voor bepaalde toepassingen een blijvend voordeel hebben.
Notes: master in de industriële wetenschappen: energie-elektrotechniek
URI: http://hdl.handle.net/1942/22294
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A4.5 MBAdobe PDF
N/A682.27 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.