www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22263

Title: Het gebruik van healthcare self-service technology bevorderen
Authors: Vranken, Valerie
Advisors: STREUKENS, Alexandra
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: De titel van deze Masterproef, 'Het gebruik van healthcare self ' service technology', geeft onmiddellijk aan in welk domein we ons bevinden, de gezondheidszorg. In deze sector kan er gebruik gemaakt worden van self ' service technologies zodat patiënten hun eigen diensten aan zichzelf kunnen leveren. Echter, om gebruik te maken van deze diensten moet men hiervoor openstaan. Dit vereist een bepaald gedraag, maar welke factoren bepalend zijn voor dit gedrag is nog redelijk onbekend. Wel weten we dat het gedrag kan beïnvloed worden door de mate van aanvaarding van de technologie door de patiënt en de patiënt zijn persoonlijke factoren. De aanvaarding en de persoonlijke factoren kunnen nagegaan worden door onderzoek te doen naar het Technology Acceptance Model en het Psychologisch kapitaal. Het Technology Acceptance Model bestaat uit twee factoren: de Perceived usefulness en de Perceived ease of use. Het Psychologisch kapitaal bestaat uit vier factoren: Self ' efficacy,Optimisme, Hoop en Veerkracht. Om na te gaan welke factoren van deze beiden een invloed hebben op de attitudes ten op zichten van zo een technologie, wordt er volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke factoren hebben een impact op de beslissing van de potentiële gebruikers om te kiezen voor healthcare self ' service technologies?
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-marketing
URI: http://hdl.handle.net/1942/22263
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.95 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.