www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22257

Title: De toegevoegde waarde van een modeleertaal voor het opstellen van dashboards
Authors: Polders, Philippe
Advisors: VANHOOF, Koenraad
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: De focus in deze masterproef ligt op het oplossen van de problematiek met betrekking tot het nemen van beslissingen. Hiertoe wordt een nieuwe standaardtaal onderzocht die specifiek is ontwikkeld om beslissingen te modelleren namelijk, Decision Model & Notation of DMN. Deze standaardtaal moet bedrijven in staat stellen om hun beslissingen weer te geven in een beslissingsmodel of Decision Requirements Graph (DRG). Na het uitdiepen van DMN en de concepten van deze standaardtaal werd een methodologie ontwikkeld om DMN in de praktijk toe te passen. Hiervoor werd de methodologie van decision management systemen en van business process management geanalyseerd om tot één framework te komen met als doel om DMN-projecten te realiseren. Aansluitend op deze methodologie werden dashboards als een tool om beslissingen te ondersteunen toegelicht. Dashboards worden namelijk opgesteld om beslissingen direct of indirect te ondersteunen. Ten slotte wordt ook de koppeling tussen dashboards en DMN besproken. De nadruk ligt hierbij vooral op de meerwaarde die DMN kan bieden voor het design en de ontwikkeling van dashboards.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
URI: http://hdl.handle.net/1942/22257
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.93 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.