www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22251

Title: Kapitaalstructuur en controleverklaring
Authors: Rondas, Tom
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Het lijstje met de grootste interessevelden van de jaarrekeninggebruiker (samenstelling eigen vermogen, schuldgraad, winstcijfers) zijn opvallend gelijklopend met de kapitaalstructuur van een onderneming. Het belang van de kapitaalstructuur voor een stakeholder is daarmee bewezen. Aangezien andere studies aantonen dat een stakeholder groter vertrouwen heeft in cijfers die gecontroleerd werden door een bedrijfsrevisor, ontstaat de vraag of een bedrijfsrevisor evenzeer veel belang hecht aan kapitaalstructuur. Zijn taak bestaat eruit een passende controleverklaring uit te schrijven over de jaarrekening van een onderneming. Wanneer hij zijn oordeel beraadslaagt, heeft hij ook oog voor de continuïteit van de onderneming, zijnde de toekomstige levensvatbaarheid. Hierbij wordt er o.m. rekening gehouden met de financieringsmogelijkheden en de risico's waarmee de onderneming wordt geconfronteerd. De revisor beoordeelt dus enerzijds de juistheid van de kapitaalstructuur, maar neemt het ook in zijn continuïteitsoordeel mee als een beslissingscriterium. Deze redenering bracht ons op het idee de invloed van kapitaalstructuur op de controleverklaring te onderzoeken met als centrale onderzoeksvraag: 'Heeft de kapitaalstructuur van de geauditeerde Belgische KMO invloed op de controleverklaring?'.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/22251
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.58 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.