www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22240

Title: Dividendpolitiek, resultaatmanagement en auditor
Authors: Grondelaers, Jill
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Een bedrijf heeft meestal een bepaald dividendbeleid waarin dividendbeslissingen worden genomen. De dividendbeslissing is een type financiële beslissing die het bedrag aan earnings beïnvloedt die een onderneming toekent aan aandeelhouders versus het bedrag dat de onderneming behoudt om te herinvesteren. Om een bepaalde dividendpolitiek aan te houden en zich op die manier bijvoorbeeld goed te blijven profileren op de beurs doen sommige ondernemingen aan earnings management. Het is de rol van de auditor om erop toe te zien dat de financiële overzichten een getrouw beeld geven en vrij zijn van materiële fouten veroorzaakt door fouten of fraude. Het dividendbeleid van de onderneming is hierbij een risicofactor. In de internationale context werd al gedeeltelijk onderzocht of ondernemingen die een dividendpolitiek volgen die gebaseerd is op een gelijkmatige groei meer dan andere ondernemingen geneigd zijn aan resultaatsturing te doen, maar alleszins nog niet in de Belgische context. Deze thesis tracht bijgevolg een antwoord te bieden op de volgende centrale onderzoeksvraag: 'Zijn Belgische ondernemingen die een dividendpolitiek volgen die gebaseerd is op een gelijkmatige dividendgroei meer dan andere ondernemingen geneigd aan resultaatsturing te doen en hoe reageert de auditor daarop?'.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/22240
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.92 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.