www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22230

Title: Het effect van de verplichting van de ISA standaarden voor de wettelijke audits in België
Authors: Meyers, Mike
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Het auditberoep heeft recent een grote verandering ondergaan. Meer bepaald heeft er een verschuiving plaatsgevonden van een nationale regelgeving naar een internationale regelgeving. Het auditberoep is sterk gereguleerd. Zo zijn de beroepsbeoefenaars onderhevig aan regulering door de overheid maar ook door professionele organisaties, zoals het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR). De regels voor audit zijn lange tijd de Algemene Controlenormen geweest. Deze Controlenormen werden opgesteld en geregeld door het IBR als de nationale standaardsetter. Maar hier is recent een verandering in gekomen. Voor alle wettelijke audits in België die gebeuren op de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014 gelden niet meer deze Algemene Controlenormen van het IBR. Hier zijn er nu internationale standaarden die geregeld zijn door de 'International Auditing and Assurance Standards Board', afgekort IAASB. De standaarden van het IAASB worden de 'International Standards on Auditing' genoemd, oftewel de ISA's. Deze zijn verplicht voor de controle op beursgenoteerde ondernemingen (en andere organisaties van Openbaar Belang) voor de audits op de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2012 en voor alle audits vanaf de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014. Dit is dus een internationale harmonisatie van de auditregelgeving. In deze masterproef wordt er getracht de effecten te onderzoeken van deze verandering.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/22230
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.2 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.