www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22224

Title: De maturiteitsstructuur van financiële schulden bij Belgische KMO's: een studie van determinanten
Authors: Tomsin, Dieter
Advisors: VANDEMAELE, Sigrid
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Algemeen wordt in de theoretische literatuurstudie en in het empirisch onderzoek naar de maturiteitsstructuur van de financiële schulden er van uitgegaan dat de KMO's streven naar een beleid dat toestaat de ondernemingswaarde te maximaliseren. In deze studie zijn de determinanten omtrent de keuze van de maturiteitsstructuur van de financiële schulden onderzocht op basis van een steekproef bestaande uit 96.710 jaarlijkse bedrijfsgegevens voor 14.222 Belgische KMO's gedurende de periode 2007-2014. Elk van de onderzochte deelscenario's heeft zich voltrokken onder de opschortende voorwaarde van de ceteris paribus assumptie teneinde het consistent karakter van het onderzoek niet te compromitteren. De resultaten, in hoofdzaak berustend op een fixed effects regressiemodel, lijken een sterke ondersteuning te geven aan het belang van de belastingen, de agentschapsconflicten van het vreemd vermogen, de informatie-asymmetrieën, de maturiteit van de activa, de schuldgraad, de financiële crisis en de aandeelhoudersconcentratie als belangrijkste indicatoren van de maturiteitsstructuur van de financiële schulden. De resultaten zijn robuust aan alternatieve specificaties van het fixed effects regressiemodel.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/22224
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.36 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.