www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22219

Title: HRM en de flexibilisering van de relatie tussen werkgever en werknemer
Authors: Reynders, Jan
Advisors: VAN LAER, Koen
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: In dit onderzoek is het de bedoeling dat we een antwoord formuleren op de vraag: "Waarom gebruiken organisaties flexibele arbeid?". Deze vraag wordt verder opgedeeld in drie deelvragen: 'Wat zijn de voordelen van flexibele arbeid voor organisaties?', 'Wat zijn de nadelen van flexibele arbeid voor organisaties?' en 'Hoe gaan organisaties om met flexibele arbeid?'. Om een antwoord hierop te geven werden 13 interviews afgenomen bij Human Resource Managers. De gevonden voordelen voor organisaties waren: kostenbesparing, opvangen van fluctuaties in het werkvolume, instroom van personeel, binnenhalen van expertise, motivatie en controle. De nadelen liepen parallel met deze voordelen en konden worden opgedeeld in: extra kosten, training / kwaliteit, instroom, uitholling van kennis, minder commitment en evaluatie / wetgeving. De Human Resource praktijken die werden ingezet door organisaties als gevolg van deze voor- en nadelen waren: het bieden van een lange termijn perspectief, premies / extra's, vaste procedures omtrent de duur van contracten, flexibele arbeid enkel inschakelen voor bepaalde type jobs, het gebruik van dagcontracten, regelmatige evaluaties en handelen vanuit ethische normen. Tot slot bespreken we in de conclusie hoe de voor- en nadelen die we gevonden hebben in het onderzoek zich verhouden tot de bestaande literatuur. Bovendien zullen we verder ingaan op hoe deze voor- en nadelen verbonden zijn met de oplossingen die bedrijven er voor proberen vinden.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
URI: http://hdl.handle.net/1942/22219
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.08 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.