www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22210

Title: De beoordeling van de interne beheersing over de financiële rapportering door de auditor
Authors: Carpentier, Joris
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Het is de taak van de auditor om inzicht te verwerven in de interne beheersing over de financiële rapportering bij het uitvoeren van zijn audit van de financiële overzichten. Aan de hand van de bestaande literatuur en met behulp van een interview wordt deze taak van de auditor beschreven. Tevens worden de bemerkingen van de externe toezichthouders aangehaald over het werk dat de auditor uitvoert met betrekking tot de interne beheersing bij zijn audit van de financiële overzichten. Verder wordt er onderzocht welke ondernemingen een opmerking krijgen over de interne beheersing of de administratieve organisatie. Er werd data verzameld van sectoren waarvan we wisten dat de bedrijven in deze sectoren een eerder zwak intern beheersingssysteem hebben. De geselecteerde sectoren zijn de diamantsector en de goksector. In deze steekproef hebben we dan gekeken hoeveel bedrijven daadwerkelijk een opmerking over de interne beheersing of administratieve organisatie ontvingen. Het bleek dat enkel ondernemingen in de diamantsector opmerkingen kregen. Vervolgens werd dan binnen de diamantsector via een binaire logistische regressie onderzocht welke determinanten een invloed hebben op het krijgen van een opmerking. In de twee geschatte modellen bleek enkel de grootte van de onderneming significant. Grotere bedrijven in de diamantsector hebben minder kans op het krijgen van een opmerking over de interne beheersing of de administratieve organisatie.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/22210
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A937.48 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.