www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22207

Title: Rittenplanning in het geval van extreme onzekerheid door natuurrampen
Authors: Corstjens, Tim
Advisors: JANSSENS, Gerrit
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Uit het praktijkprobleem blijkt dat natuurrampen op een meer frequentere manier plaatsvinden, waarbij het aantal mensen die getroffen worden automatisch gaat stijgen. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 1. Het is dus belangrijk dat onderzocht wordt of enkele elementen een rol kunnen spelen binnen deze perioden van hoge onzekerheid en binnen deze methoden van logistieke rittenplanning. Dit was dan ook de centrale onderzoeksvraag van deze masterproef. Bij deze centrale onderzoeksvraag werden vier deelvragen geformuleerd om deze centrale onderzoeksvraag in zijn geheel te beantwoorden. In hoofdstuk 2 worden eerst nog twee praktijkproblemen aangehaald, waarbij de moeilijkheid om een goede reactie op een natuurramp beschreven wordt. Daarna komt een eigenlijke literatuurstudie terug, waar een beantwoording wordt gegeven op de eerste drie deelvragen. Deze literatuurstudie wordt teruggevonden onder hoofdstuk 3 met een onderverdeling van 3 deelhoofdstukken. Binnen deze deelhoofdstukken worden de rollen van sociale media, communicatiekanalen en private onderneming in het organiseren van een rittenplanning geanalyseerd. In hoofdstuk 4 wordt een vehicle routing problem beschreven. In dit hoofdstuk 4 wordt binnen het eerste deelhoofdstuk nog een literatuurstudie uitgevoerd om het concept van robuustheid volledig te vatten. Binnen de volgende deelhoofdstukken wordt dan een link gelegd tussen deze rittenplanning en robuuste oplossingen van deze toepassingen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/22207
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.27 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.