www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22201

Title: De invloed van de macht van de CEO op de auditkwaliteit
Authors: Van de Craen, Sarah
Advisors: STEIJVERS, Tensie
CORTEN, Maarten
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: De agencytheorie geeft weer dat er een informatieasymmetrie bestaat tussen enerzijds het management en anderzijds de aandeelhouders en de stakeholders. Deze asymmetrie ontstaat doordat het management zijn eigen nut probeert te maximaliseren en dit niet altijd overeenstemt met het belang van de aandeelhouders. Om dit te vermijden worden controlemechanismes gebruikt, zoals de externe audit. Het is dus belangrijk dat het management geen invloed kan uitoefenen op deze audit, zodat de auditkwaliteit hoog blijft. Slechte audits hebben in het verleden namelijk bijgedragen tot grote schandalen en zelfs de financiële crisis. In deze masterproef zal onderzocht worden of machtige CEO's er toch niet in slagen om de auditkwaliteit te beïnvloeden. De CEO zou namelijk zijn manipulaties van de financiële staten kunnen verbergen voor de aandeelhouders en stakeholders, door zijn macht te gebruiken om de audit aan te tasten. Er werden vier verschillende soorten macht gebruikt om de totale macht van de CEO te weerspiegelen. Dit zijn structurele macht, eigendomsmacht, expertisemacht en prestigemacht. Voor elk van deze vier soorten macht wordt onderzocht op welke manieren een CEO deze macht kan gebruiken om de auditkwaliteit te beïnvloeden. Hiernaast wordt onderzocht of een Big Four auditor een modererend effect heeft op de relatie tussen de macht van de CEO en de auditkwaliteit. Hierna wordt ook empirisch onderzocht of de vooropgestelde hypotheses ondersteund kunnen worden door de Belgische private markt.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/22201
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.43 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.