www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21937

Title: The metamorphic ornament: Re-Thinking granulation
Authors: Huycke, David
Advisors: De Ren, Leo
Sterckx, Marjan
van der Hallen, Luk
Rowe, Michael
Issue Date: 2010
Abstract: In de inleiding van de catalogus van Granulation 96 stelt de Duitse kunsttheoreticus Hans Ulrich Reck (°1953) dat oude ambachtelijke technieken, waaronder granulatie, de essentie van het menselijke streven en van de menselijke verbeelding tonen. Paradoxaal genoeg bezitten deze technieken nog steeds een actuele frisheid doordat ze zo vroeg in de geschiedenis werden geperfectioneerd en het is precies daardoor dat zij nu perfect kunnen worden geïmplementeerd in ‘vreemde’, hedendaagse toepassingen, niet noodzakelijk als techniek op zich, maar vooral als metafoor.15 Dit onderzoeksproject, dat zijn oorsprong vindt in de eigen werken die ingezonden werden voor Granulation 96 (cf. 1.1), deelt de visie dat (ambachtelijke) technieken over een groot artistiek vermogen bezitten. Het gaat op zoek naar het expressieve potentieel van granulatie, oorspronkelijk ontwikkeld voor en door de goudsmeedkunst, en de integratie ervan in een ander domein, sculpturaal zilverwerk. Deze algemene probleemstelling wordt verder onderverdeeld in twee meer concrete en specifieke uitgangspunten, namelijk het gebruik van structurele granulatie als bouwsteen van sculpturaal zilverwerk enerzijds (cf. 1.2.1) en granulatie als inspiratiebron voor sculpturaal zilverwerk anderzijds (cf. 1.2.2).16 Een derde, meer inhoudelijk, uitgangspunt is dat het fundament van het project zich grotendeels afspeelt binnen het domein van de hedendaagse kunstambachten en bijgevolg binnen die theoretische en intellectuele achtergrond kan gekaderd worden.
URI: http://hdl.handle.net/1942/21937
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A8.23 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.