www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21936

Title: Interactieve visuele en grafische programmeeromgevingen binnen het drie-dimensionale computeranimatiedomein
Other Titles: Interactive visual and graphical programming environments within three-dimensional computer animation domain
Authors: Van Reeth, Frank
Advisors: Flerackers, Eddy
D'Hondt, T.
Issue Date: 1993
Abstract: Ondanks succesvolle hedendaagse ontwikkelingen die bet aanwenden van computersystemen - vanuit bet standpunt van de programmeur alsook vanuit bet standpunt van de gebruiker - vergemakkelijken en verbeteren, blijkt toch dat het beheersen van deze computersystemen dikwijls nog steeds neerkomt op bet opbouwen van een mentaal beeld betreffende de toestand en/of functionaliteit van bet systeem in kwestie. Vaststellen waarom mensen dikwijls een probleem hebben in bet opbouwen van dit mentale beeld, condenseert vaak tot bet feit dat de componenten om dit beeld op te bouwen, niet toegankelijk zijn. Het "naar buiten brengen" van de interne structuren en functionaliteiten die de basisprocessen van bet programmeren en gebruiken van computersystemen regelen, kan naar onze mening het beheersen van computersystemen vereenvoudigen. Het toepassen van computer graphics elementen en technieken in programmeersystemen kan dit wezenlijk ondersteunen: Er moet warden gezocht nam geschikte grafische programmeeromgeving. Een probleem hierbij is dat een bepaalde gebruiker (aan programmeerzijde evenals aan toepassingszijde) een gegeven grafische programmeeromgeving als goed kan ervaren, terwijl een andere gebruiker diezelfde benadering eerder slecht vind. Het is zelf s z6 dat de mening van een gegeven persoon betreft ende de geschiktheid van een grafische representatie kan veranderen in de tijd, als bijv. het expertise-niveau van de persoon in kwestie veranderd: Er moet worden gezocht nam een gebruiker-aanpasbare programmeeromgeving. Aangezien de ruimte in dewelke men moet zoeken naar geschikte grafische entiteiten bovendien een enorme uitgestrektheid heeft, is bet beheersen van deze ruimte een verre van triviale aangelegenheid: Er moet warden gezocht nam een uniforme en modulaire programmeeromgeving.
URI: http://hdl.handle.net/1942/21936
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A23.76 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.