www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21929

Title: Een potentiometrische studie van het complexeringsgedrag van Ag(I) met alifatisch gesubstitueerde mono- en diaminen in 1 M nitraat
Authors: Gamer, Richard
Advisors: Van Poucke, Lucien
Issue Date: 1993
Abstract: Het doel van dit werk is systematisch het complexeringsgedrag van Ag(I) met een aantal alifatisch acyclisch gesubstitueerde mono- en diaminen in waterige midden te bestuderen. Dit werk is modulair opgebouwd. In een eerste fase warden de binaire systemen zoals de zuurconstanten van de liganden en de zilverhydrolyseconstanten bestudeerd. Vervolgens warden de complexeringsconstanten van een reeks methyl- en ethylgesubstitueerde monoaminen met Ag(I) bepaald. De resultaten van de secundaire en tertiare monoaminen vullen een hiaat aan in de Literatuur. De complexchernie van de alifatische diaminen met Ag(I) in waterige oplossing is vrij ingewikkeld door de vorming van verschi11ende, al dan niet geprotoneerde, mononucleaire en polynucleaire complexen. De N-methyl gesubstitueerde 1,2-ethyleendiaminen en l,3-propyleendiaminen worden gecomplexeerd met Ag(D met de bedoeling een algemeen complexeringsmodel of complexeringstendens te identificeren. De Ag(I)-complexen van de N-methyl gesubstitueerde ethyleendiaminen worden onderzocht met behulp van twee verschillende complexeringstechnieken: de verhoudingsmethode en de verdunningsmethode.
URI: http://hdl.handle.net/1942/21929
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A16.02 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.