www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21922

Title: Het gebruik van ftaalzuuranhydride-derivaten in de synthese van poly(isothianafteen): Mechanisme en perspectieven
Authors: Paulussen, Harald
Advisors: Gelan, Jan
Vanderzande, Dirk
Issue Date: 1996
Abstract: In hoofdstuk 1 wordt een algemeen overzicht gegeven van het ontstaan van elektrisch geleidende polymeren, de voordelen van low bandgap polymeren en hun toepassing in de wereld van de elektro-actieve materialen. Verder wordt een nieuwe syntheseroute voor poly(isothianafteen) (PITN) besproken die toelaat om PITN via een polycondensatiereactie te verkrijgen uit ftaalzuuranhydride-derivaten. Uit vroeger experimenteel onderzoek op basis van aromatische en quinoi"dale modelverbindingen is gebleken dat PITN een quinoi"dale geometrie heeft, wat meteen een oplossing gaf voor het theoretisch dilemma hierrond. Toch blijkt er noodzaak te zijn aan een universele chernie die toelaat om betere quinoYdale modelverbindingen te maken. In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling van een 'ketenstopper' besproken. Deze zou de polycondensatiereactie moeten blokkeren. Op deze manier zouden hogere quinoi"dale oligomeren verkregen kunnen worden. Uit het feit dat deze ketenstopper zelf blijkt te polymeriseren, kan afgeleid worden dat het polymerisatiemechanisme toch ingewikkelder zou kunnen zijn dan een klassiek polycondensatieproces. Dit mechanistisch onderzoek is weergegeven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt de kennis van het polymerisatiemechanisme toegepast, wat resulteert in de synthese van PITN-analogen en (oplosbare) PITN-derivaten. Tenslotte worden in hoof dstuk 5 de onderzoeksperspectieven weergegeven. Uit het onderzoek naar het polymerisatiemechanisme blijkt immers dat het mogelijk zou moeten zijn om hogere quinoYdale modelverbindingen te verkrijgen. Deze chernie zou universeel toegepast kunnen worden voor alle PITN-derivaten en PITN-analogen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/21922
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A17.62 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.