www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21920

Title: Karakterisering van de 1t-elektronenstruktuur in poly(isothianafteen) met 13C-NMR technieken: Aromatische versus quinoidale struktuur
Authors: Hoogmartens, Ivan
Advisors: Gelan, Jan
Issue Date: 1992
Abstract: Een algemene uitdaging in het domein van de geleidende polymeren is het achterhalen van structuur-eigenschappen relaties teneinde te voorspellen welke chemische structuur vereist is voor welbepaalde elektrische eigenschappen. Poly(isothianafteen) (PITN) is het eerste voorbeeld van een transparant (na dopering) hoog geleidend polymeer en wordt gekenmerkt door een hoge intrinsieke geleidbaarheid. Deze eigenschappen zijn toe te schrijven aan de kleine bandafstand (Eg = 1 eV). Bovendien vertoont dit polymeer een opvallende stabiliteit onder atmosferische omstandigheden. Aangezien de bandafstand sterk gecorreleerd is met de 1t-elektronenstruktuur werd deze in dit werk op een experimentele wijze onderzocht. In eerste instantie werden twee nieuwe routes ontwikkeld voor de synthese van PITN (hoofdstuk 3). Hierbij werd het monomeer 1,3-dihydrobenzo[c]thiofeen 8 (of het overeenkomstige sulfoxyde 9) gepolymeriseerd met N-chloorsuccinimide (NCS) in CCl4. Deze nieuwe materialen vertoonden vergelijkbare karakteristieken als PITN dat gesynthetiseerd werd volgens literatuurprocedures. De meest interessante route (voor onze doeleinden) bleek deze te zijn waarin het sulfide §.. gepolymeriseerd werd met 2.5 equivalenten NCS. Hierbij werd in een korte tijd (1 h) een materiaal bekomen met een hoge opbrengst (90 %) dat tevens de minst brede banden vertoonde (na dedopering) in de 13C-CP/MAS NMR spectra. Tijdens de synthese werd dit materiaal echter gedopeerd (16 mol%/repeterende eenheid) zodanig dat het voor de structuuranalyse van de neutrale vorm van PITN gededopeerd (NH4OH) diende te worden. (uittreksel uit samenvatting)
URI: http://hdl.handle.net/1942/21920
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A22.29 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.