www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21914

Title: Potentiometrische studie van de oxalatocomplexen van Cu2+ en y 3+ in KN03-midden
Authors: Brassinne, Kristien
Advisors: VAN POUCKE, Lucien
Issue Date: 1997
Abstract: In dit onderzoek bestuderen we de oxalatocomplexen van Cu2+ en Y3+ in 1.0 M N03 en bij 25.0 °C met behulp van de potentiometrische methode. De studie van de metaalioncomplexen heeft als doe! aan de hand van de bekomen resultaten de samenstelling van de complexen in oplossing te bepalen en de waarden van de overeenkomstige stabiliteitsconstanten te berekenen. Deze constanten kunnen vervolgens bij de bereiding van supergeleiders met de coprecipitatiemethode aangewend worden. Met accurate waarden voor deze constanten kan men relatief snel de exacte samenstelling van de moederoplossing bepalen om tot de gewenste precursor te komen. In eerste instantie worden de aanwezige binaire systemen bestudeerd. We bepalen met name de operationele pKw-waarde, de zuurconstanten van oxaalzuur en de hydrolyseconstanten van Cu2+ en y3+. De autodissociatieconstante van water en de zuurconstanten van het ligand worden in 0.5, 1.0 en 1.5 M N03 bepaald. De experimenteel bepaalde waarden vertonen dezelfde tendensen in functie van de ionensterkte als de waarden uit de literatuur. Het onderzoek naar het hydrolysegedrag van Cu2+ en y3+ toont duidelijk aan <lat bij de titratie van een metaaloplossing met een sterke base geen gebied bepaald kan worden waar de hydroxocomplexen enkel in oplossing aanwezig zijn. Indien we de startoplossingen met een zwakke base zouden titreren kan de hydrolyse stapsgewijs plaatsvinden. De onoplosbare hydroxocomplexen Cu(OH)2 of Y(OH)3 worden clan pas in een later stadium gevormd. We vinden het echter belangrijk dat de hydrolyse bestudeerd wordt onder die experimentele omstandigheden waarbij de complexeringstitraties uitgevoerd zullen worden.
URI: http://hdl.handle.net/1942/21914
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A23.22 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.