www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21896

Title: Do alliance cliques matter? Explaining innovative performance and alliance network dynamics through alliance clique membership and technological capabilities
Authors: Pieters, Michiel
Advisors: Vanhaverbeke, Wim
Issue Date: 2009
Abstract: Bedrijven zijn de laatste decennia in toenemende mate afhankelijk geworden van kennis en technologieën die alleen buiten de eigen organisatie beschikbaar zijn. Om toegang tot deze kennis en technologieën te verkrijgen zijn bedrijven vaker en intensiever gaan samenwerken met een breed assortiment aan strategische partners. Met name in high-tech sectoren is samenwerking essentieel om innovatieve technologieën te ontwikkelen en op de markt te brengen. Binnen deze sectoren is een levendig netwerk ontstaan waarin bedrijven onderling kennis en technologie uitwisselen. Wetenschappers hebben frequent waargenomen dat binnen deze netwerken groepen bedrijven ontstaan die veelvuldig met elkaar samenwerken, zogenaamde cliques. Dit proefschrift richt zich op deze cliques en heeft daarbij bekeken of situering binnen deze cliques bijdraagt aan de innovatiekracht van bedrijven. Bedrijven kunnen profiteren van een situering binnen cliques doordat er meer kennis en technologieën beschikbaar zijn en doordat deze kennis en technologieën efficiënter overgedragen worden. Dit proefschrift toont empirisch aan dat situering binnen cliques bijdraagt aan de innovatiekracht van bedrijven. Dit proefschrift toont echter ook aan dat niet alle bedrijven weten te profiteren van situering binnen deze cliques. Bedrijven die een centrale positie innemen binnen de clique en bedrijven die samenwerkingsverbanden onderhouden met bedrijven in andere cliques, zijn significant innovatiever dan bedrijven zonder deze kenmerken. Deze samenwerkingsverbanden met bedrijven in andere cliques zijn vooral van belang gedurende perioden van technologische verandering. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de kennis en technologie van bedrijven binnen de eigen clique meer overlap heeft met de eigen kennis en technologie dan de beschikbare kennis en technologie van bedrijven in andere cliques. Daarnaast is gekeken naar factoren die kunnen verklaren waarom bepaalde bedrijven succesvol zijn in het aangaan van samenwerkingsverbanden met bedrijven in andere cliques. De resultaten van dit proefschrift tonen aan dat bedrijven die minder intens betrokken zijn in de clique, ervaring hebben met samenwerkingsverbanden en de beschikking hebben over recente technologieën, beter in staat zijn deze samenwerkingsverbanden aan te gaan.
URI: http://hdl.handle.net/1942/21896
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A882.46 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.