www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21765

Title: De economische waarde van mantelzorg en de financiële impact ervan op de ziekteverzekering
Other Titles: Informal care: a literature review and simulation model on the economic value and financial impact on healthcare insurance
Authors: Desmedt, Melissa
Bergs, Jochen
Vertriest, Sonja
Hellings, Johan
Petrovic, Mirko
Vandijck, Dominique
Issue Date: 2016
Publisher: University Press
Abstract: De vraag naar mantelzorg zal ongetwijfeld verder stijgen door de toenemende vergrijzing van de bevolking en de hiermee gepaard gaande chronische (multi)morbiditeit. Socio-economische veranderingen kunnen echter de beschikbaarheid van mantelzorg in de toekomst beperken. Het eerste deel van dit artikel bestaat uit een literatuuronderzoek betreffende de karakteristieken van de mantelzorger, zijn gezondheid en welbevinden, zijn specifieke taken inzake informele hulpverlening, en de financiële impact van en op mantelzorgers. Het tweede deel betreft een simulatiemodel waarin de economische waarde van mantelzorg en de financiële impact ervan op de ziekteverzekering wordt berekend. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat het klassieke profiel van de mantelzorger vandaag nog steeds dominant is. Volgens het simulatiemodel bedraagt de economische waarde van mantelzorg in België en in het Vlaams Gewest op jaarbasis respectievelijk €22,27 miljard en €11,38 miljard. De financiële impact van mantelzorg op de ziekteverzekering in België en in het Vlaams Gewest wordt geraamd op respectievelijk €1,2 miljoen en €0,6 miljoen per dag. Idealiter kan het bedrag van deze kost beter geïnvesteerd worden in ondersteunende maatregelen teneinde mantelzorgers beter te erkennen, ondersteunen, en begeleiden.
URI: http://hdl.handle.net/1942/21765
ISBN: 9789461974198
Category: R1
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A614.57 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.