www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21452

Title: Werk.kleur.rijk
Other Titles: Mobiele app voor werkgevers en leidinggevenden voor meer culturele diversiteit op de werkvloer
Authors: Gelan, Anouk
Huysmans, Marieke
Issue Date: 2016
Abstract: Werk.kleur.rijk is een mobiele applicatie die werkgevers, leidinggevenden en HR-medewerkers wegwijs maakt in culturele diversiteit op de werkvloer. De app geeft via getuigenissen van werknemers met een migratieachtergrond en leidinggevenden allerlei tips & tricks mee. Het project werd ontwikkeld in het kader van het Europees Sociaal Fonds-project ‘Culturele diversiteit op de Vlaamse werkvloer’, in samenwerking met VDAB. De applicatie Werk.kleur.rijk biedt gebruikers verhalen aan van bedrijven en werknemers die culturele diversiteit in de praktijk brengen. In videofragmenten getuigen zowel Vlaamse leidinggevenden als werknemers met een migratieachtergrond over de voordelen én voorwaarden van culturele diversiteit. Ze geven praktische tips & tricks die helpen om successen te boeken én valkuilen te vermijden – zoals het vastleggen van regels rond taalgebruik op de werkvloer en tijdens pauzes. “Via concrete cases kijkt de gebruiker door een andere cultuurbril en kan hij/zij moeilijke situaties op de werkvloer oplossen of erop anticiperen”. Een belangrijke bijdrage komt van Houssein Boukhriss (Trace bvba), die vanuit zijn jarenlange ervaring voorwaarden formuleert voor een geslaagd diversiteitsbeleid. Zo is het vb. belangrijk om als leidinggevende je grenzen te verleggen én grenzen te stellen. Rekening houden met de wensen van werknemers rond vakantie, bijvoorbeeld, is belangrijk, zolang het gemeenschappelijk belang niet in het gedrang komt. Het project werd opgestart naar aanleiding van de hogere werkloosheidscijfers onder allochtone bevolkingsgroepen in Vlaanderen en van eerder onderzoek rond discriminatie bij de aanwerving van personen met een andere origine. Wanneer kandidaten met het juiste diploma maar van een andere origine niet aangeworven worden, kunnen culturele vooroordelen een rol spelen. Aanwezige specifieke talenten worden op die manier niet erkend/benut. De werk.kleur.rijk app is gratis te downloaden via de AppStore en Google Play. Een link naar de app en andere tools van het project is ook te vinden op www.werkkleurrijk.be.
URI: http://hdl.handle.net/1942/21452
Link to publication: www.werkkleurrijk.be
Category: O
Type: Other
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.