www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21445

Title: Digitalisering van de rechtspleging: de perceptie van Vlaamse advocaten
Authors: Bielen, Samantha
Marneffe, Wim
Issue Date: 2016
Citation: Rechtskundig weekblad, 79 (35), p. 1363-1376
Abstract: Informatisering van processen is een belangrijke factor in het verbeteren van de ei ciëntie binnen de rechterlijke orde. Wegens een aantal karakteristieken eigen aan justitie, zoals de codii catie van procedures, verloopt de digitalisering in vele landen echter stroef. Eén van de belangrijkste uitdagingen bij de informatisering van de rechtspleging is de acceptatie van de technologieën door actoren, die hiermee vaak een verandering van hun rol of taken gepaard zien. Deze bijdrage focust op de perceptie van Vlaamse advocaten met betrekking tot digitalisering van de rechtspleging. We selecteerden drie applicaties waarvan advocaten belangrijke gebruikers zijn: het elektronisch dossier, het elektronisch neerleggen van stukken en conclusies (e-Deposit) en elektronische communicatie door de griffies naar advocaten. De vragenlijst, die elektronisch werd verstuurd naar alle advocaten verbonden aan de Orde van de Vlaamse Balies, werd volledig ingevuld door 692 advocaten.
URI: http://hdl.handle.net/1942/21445
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2018
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
published version279.56 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.