www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21411

Title: Parametric and semi-parametric model strategies with applications in chemical and microbial risk assessment
Authors: Nysen, Ruth
Advisors: Aerts, Marc
Faes, Christel
Issue Date: 2016
Abstract: Toxische stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. De aanwezigheid van deze stoffen in ons voedsel moet beperkt blijven en hierop wordt streng toegezien. Op het niveau van de Europese Unie wordt dit onderzoek geleid door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA, European Food Safety Authority). Voor ons onderzoek beschikken we over gegevens omtrent de aanwezigheid van Cadmium in bepaalde delen van de voedselketen (EFSA, 2010). Bij het meten van de concentratie van zulke stoffen, wordt men geconfronteerd met links- en interval-gecensureerde gegevens (beneden de detectielimiet en kwantificatielimiet respectievelijk), m.a.w. de concentratie is te laag om gedetecteerd of precies gemeten te kunnen worden. Een eerste groep gegevens (zie Hoofdstuk 2), bestaat uit 99 stalen waarbij de concentratie van Cadmium in 42 stalen onder de detectielimiet ligt en dus niet detecteerbaar is. Dat wil zeggen dat we in bijna de helft van de stalen geen precieze gegevens hebben over de concentratie Cadmium en we enkel weten dat de concentratie heel laag is. In een tweede steekproef zijn er 114 stalen, waarbij er in 3 stalen geen Cadmium gedetecteerd wordt (concentratie onder de detectielimiet) en in 17 stalen geen precieze concentratie gemeten wordt (tussen de detectielimiet en de kwantificatielimiet). Om uitspraken te kunnen doen over de veiligheid van ons voedsel, worden statistische modellen gebruikt. Daarbij is het belangrijk om een ‘goed’ model te selecteren.
URI: http://hdl.handle.net/1942/21411
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
PhD thesis1.89 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.