www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21298

Title: Scheurvorming en instabiliteit in historische metselwerkstructuren door beweging in de ondergrond
Authors: Verstrynge, Els
Degée, Hervé
Vandoren, Bram
Issue Date: 2015
Citation: Schade aan bouwkundig erfgoed door bewegingen in de ondergrond - Syllabus
Abstract: De schade die optreedt in monumenten bij beweging van de ondergrond is onlosmakelijk verbonden met het mechanisch gedrag van het materiaal waaruit deze monumenten hoofdzakelijk zijn opgebouwd, namelijk metselwerk. In deze bijdrage gaan we dieper in op het structurele gedrag van metselwerk en de schadepatronen die optreden in historisch metselwerk dat onderhevig is aan beweging in de ondergrond. Eerst wordt het mechanisch gedrag van metselwerk in het algemeen, en van historisch metselwerk in het bijzonder, kort besproken. Vervolgens worden de richtlijnen voor het beoordelen van bestaande structuren, die beschreven zijn in Eurocodes 6 en 8, geanalyseerd. Daarna wordt een overzicht gegeven van de schadepatronen die ontstaan in metselwerk door beweging in de ondergrond. Hierbij komen zowel differentiële zettingen, trillingen als aardbevingen aan bod. Tenslotte zullen twee experimentele proefprogramma’s kort besproken worden. Het eerste experimentele programma heeft als doel om nieuwe technieken te beoordelen die toegepast kunnen worden voor het monitoren van schade in metselwerk. Het tweede proefprogramma geeft een overzicht van mogelijke experimentele methodes voor het beoordelen van de aardbevingscapaciteit van metselwerk.
URI: http://hdl.handle.net/1942/21298
Category: C2
Type: Proceedings Paper
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.2 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.