www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21257

Title: Kinesitherapie als onderdeel van eerstelijnsbehandeling voor obesitas bij kinderen en adolescenten: Klinische aanbeveling van AXXON (Belgische vereniging voor kinesitherapie) in primaire gezondheidszorg
Authors: Hansen, Dominique
Hens, Wendy
Peeters, Stefaan
Wittebrood, Carla
Van Ussel, Sofi
Verleyen, Dirk
Zwaenepoel, Bruno
Vissers, Dirk
Issue Date: 2016
Citation: Sport & Geneeskunde, april 2016 (1)
Abstract: Wereldwijd is er sprake van een obesitasepidemie bij kinderen en adolescenten. Volgens officiële richtlijnen wordt beweging als een hoeksteen beschouwd in de behandeling van obesitas bij kinderen en adolescenten. Kinesitherapeuten die in privépraktijken of in de thuiszorg werken in eerstelijnsbehandeling kunnen een belangrijke rol spelen om deelname aan bewegings- en fysieke activiteitenprogramma’s bij jongeren met obesitas te maximaliseren, waardoor de klinische effecten van zulke programma’s op maatschappelijke schaal gevoelig verhogen. Maar het blijft onduidelijk hoe klinische richtlijnen efficiënt kunnen worden toegepast in de privé kinesitherapiepraktijk of thuiszorg, gezien de beperkte uitrusting, infrastructuur en tijd in deze context. In deze klinische aanbeveling wordt aan eerstelijnskinesitherapeuten een systematische, effectieve en haalbare aanpak voorgesteld voor screening voorafgaand aan deelname aan bewegingsprogramma’s voor kinderen en adolescenten met obesitas. Er wordt ook implementatie voorzien van klinisch effectieve en medisch veilige bewegingsinterventies of verhoogde fysieke activiteitenprogramma’s voor kinderen en adolescenten met obesitas, om zodoende bij te dragen tot een betere behandeling van obesitas. De huidige aanbeveling bestaat uit drie delen: 1. De impact van bewegingsinterventie, inspanningsfysiologie en optimalisatie van bewegingsinterventie, 2. Screening voorafgaand aan bewegingsdeelname en 3. Het maximaliseren van bewegingstherapietrouw.
A global obesity epidemic among children and adolescents is apparent. Official position statements consider exercise therapy as a cornerstone in the treatment of obesity in children and adolescents. Physiotherapists working in private and home care settings in first-line treatment can play a key role in maximizing exercise program participation rates, thereby increasing the community-scale clinical benefits of increased physical activity. However, it remains unclear how clinical guidelines can be applied in private practice and home care physiotherapy settings given the limited equipment, infrastructure and time. In this clinical recommendation, a systematic, effective, and feasible approach for pre-participation screening and implementation of clinically effective and medically safe exercise interventions or increased physical activity programs in children and adolescents with obesity is provided for firstline physiotherapists, with the aim to contribute to better care and treatment of obesity in these under-aged patients. The current guideline consist of three parts: 1. Impact of exercise intervention, exercise physiology and optimisation of exercise intervention, 2. Screening ahead of exercise participation, and 3. Maximization of exercise therapy adherence.
URI: http://hdl.handle.net/1942/21257
ISSN: 1874-6659
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2018
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
published version306.05 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.