www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21063

Title: Flexible modeling of clustered event times through frailties and copulas
Authors: GEERDENS, Candida
Advisors: JANSSEN, Paul
Issue Date: 2015
Abstract: In de overlevingsanalyse is de tijd tot een bepaalde gebeurtenis, de overlevingstijd, de stochastische variabele waarin men geïnteresseerd is. Voorbeelden van overlevingstijden zijn: (i) de tijd tot de ontwikkeling van hepatitis, (ii) de tijd tot de terugkeer van borstkanker en (iii) de tijd tot de genezing van een uierinfectie bij koeien. Het toepassingsdomein van de overlevingsanalyse is zeer breed. Vaak is de overlevingstijd onderworpen aan rechtse censurering. De overlevingstijd is dan, voor een aantal observaties, niet exact gekend en er wordt enkel een ondergrens geobserveerd (bv., de studie stopt nog voor hepatitis zich ontwikkelt). Veelal komen overlevingstijden gegroepeerd voor. Voorbeelden van groepering zijn: (i) een persoon wordt opgevolgd tot de ontwikkeling van diverse vormen hepatitis (A/B/C), (ii) de terugkeer van borstkanker wordt nagegaan bij patiënten die behandeld zijn in eenzelfde ziekenhuis en (iii) de uier van een koe bestaat uit vier kwartieren, de infectiestatus van elk kwartier wordt opgevolgd. De groep of cluster is hierbij achtereenvolgens (i) de persoon, (ii) het ziekenhuis en (iii) de koe. De overlevingstijden binnen een cluster zijn doorgaans gelijkaardig; ze vertonen een zekere correlatie. Klassieke methoden uit de overlevingsanalyse die de associatie gepast in rekening brengen zijn het frailty model en het copula model. Een frailty model is een uitbreiding van het uitvalsmodel (hazard model) van Cox, waarbij een multiplicatieve stochastische factor, de frailty, aan de uitvalsfunctie wordt toegevoegd. Een frailty model is dus een conditioneel model, waarbij de frailty de afhankelijkheid tussen de observaties binnen een cluster bepaalt. In een copula model wordt de gezamelijke overlevingsfunctie aan de marginale overlevingsfuncties gekoppeld via een copula functie. De copula beschrijft de associatie tussen de observaties binnen een cluster. Een copula model wordt gebruikt voor de analyse van overlevingstijden indien de clusters klein en van gelijke grootte zijn, terwijl een frailty model ook toegepast kan worden indien de clusters omvangrijk en/of van verschillende grootte zijn. Het doel van dit proefschrift is methoden te ontwikkelen die toelaten om de afhankelijkheidsstructuur in rechts gecensureerde gegroepeerde overlevingstijden flexibel te modelleren. Hiertoe bestuderen we het frailty model en het copula model in meer detail.
In survival analysis the variable of interest is the time to a pre-specified event. Often the event time is right-censored for some study items, i.e. only a lower time bound is observed for the event. Further, a study can involve grouped data. Grouped study items typically share common traits, hence their event times exhibit within-group association. The focus of the dissertation is on the investigation of this association. Flexible modeling and goodness-of-fit for grouped right-censored event time data, using the frailty model and the copula model constitute the central topics.
URI: http://hdl.handle.net/1942/21063
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.19 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.