www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20821

Title: Hervorming van de sociale economie: een werk op (collectieve) maat?
Authors: Keunen, Stef
Issue Date: 2016
Citation: Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2016 (1), p. 45-85
Abstract: Het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap stelt in zijn opmerkingen ten aanzien van België dat slechts weinig personen met een handicap op de reguliere arbeidsmarkt terechtkomen. Het Comité beveelt de overheden aan om alle nodige maatregelen te nemen om het recht van personen met een handicap op werk in zowel de privésector als de openbare sector te waarborgen. Om niet langer aan de waarborging van dit recht te verzaken, heeft de Vlaamse regering o.a. het landschap van de sociale economie hervormd. In het kader van deze hervorming werd een decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling uitgevaardigd. Dit decreet heeft als doelstelling werk en ondersteuning op maat van het individu aan te bieden. Meer dan vroeger wordt ingezet op een effectieve doorstroom van personen met een beperking binnen de sociale economie en naar het regulier economisch arbeidscircuit. De centrale onderzoeksvraag van dit artikel luidt als volgt: in welke mate hervormt het Maatwerkdecreet de sociale economie en bevordert het de inclusie van personen met een handicap op de (reguliere) arbeidsmarkt? Na de algemene beschouwingen van het decreet gaat de auteur in op enkele actuele discussiepunten op het vlak van collectief maatwerk. Dit gebeurt in het licht van het Verdrag inzake de Rechten voor Personen met een Handicap (VRPH).
Dans ses observations finales concernant le rapport initial de la Belgique, le Comité des droits des personnes handicapées note qu'un faible nombre de personnes handicapées sont employées dans un travail régulier. Le Comité recommande à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé et le secteur public. Pour assurer ce droit, le gouvernement flamand a réformé l'économie sociale. Dans le cadre de cette réforme, le gouvernement a adopté un décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective. Le décret a pour objectif d'offrir un emploi et un soutien adaptés à la personne handicapée. On veut, plus qu'avant, faire une priorité de la transition de l'atelier protégé au milieu de travail régulier. La présente contribution examine la réforme de l'économie sociale et dans quelle mesure cette réforme favorise l'insertion des personnes handicapées sur le marché du travail (régulier). Après quelques réflexions générales, l'article examine plusieurs questions relatives au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective. La Convention relative aux droits des personnes handicapées est le "point de départ" de cette contribution.
URI: http://hdl.handle.net/1942/20821
ISSN: 0035-1113
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2018
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
published version209.94 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.