www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20644

Title: Onderzoek in de kunsten: het hoe en waarom van een artistiek onderzoeksproces
Authors: Willems, Bert
Wuytens, Karen
Issue Date: 2015
Publisher: ACCO
Abstract: Dit handboek wil ontwerpers en kunstenaars inspireren die een onderzoek in de kunsten willen starten. Een onderzoek in de kunsten is niet iets dat je van bij het begin van je carrière als ontwerper of kunstenaar meteen volledig kan beheersen. Je eigen discipline aanleren en daarbinnen creatief werken zijn basisvereisten alvorens er sprake kan zijn van een onderzoek in de kunsten. Toch is het zinvol om je al in een vroeg stadium van je leerproces bewust te worden van een onderzoekende houding. Dat kan alleen maar door de verschillende onderdelen van het onderzoeksproces tijdens dit leerproces te expliciteren. Dit boek geeft je als beginnende kunstenaar of ontwerper inzicht in het onderzoekproces in de kunsten, de redenen waarom een dergelijk onderzoek zinvol kan zijn, en voor wie. We gaan ook in op de specifieke plaats die deze vorm van onderzoek inneemt binnen de academische wereld. Al snel zal blijken hoe belangrijk jouw eigen praktijk als kunstenaar of ontwerper is, net als een grondige reflectie daarop. Dat zal de basis vormen voor een vorm van ervaringsleren die je toelaat om tot nieuwe kennis of betekenis te komen die gecommuniceerd kan worden. Het bewust aanleren van deze onderzoekende houding in een vroeg stadium van het leerproces zorgt ervoor dat je kan uitgroeien tot een onderzoeker in de kunsten die van betekenis is voor je eigen discipline, en wie weet ook voor de rest van de wereld.
URI: http://hdl.handle.net/1942/20644
ISBN: 978-94-6292-084-2
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.