www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20593

Title: Essays on entrepreneurial orientation in privately-held family firms
Authors: Schepers, Jelle
Advisors: Voordeckers, Wim
Steijvers, Tensie
Laveren, Eddy
Issue Date: 2014
Abstract: Het belang van ondernemerschap is in onze samenleving niet te onderschatten. De creatie van groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen zijn slechts enkele van de vele voordelen die ondernemerschap met zich meebrengt. Het stimuleren van ondernemerschap is voor veel politieke partijen een belangrijk agendapunt. Het is niet alleen van cruciaal belang voor het versterken van de Belgische economie, ook voor Europa is dit een prioritair punt. Ondernemerschap is dan ook het speelveld van heel wat wetenschappelijk onderzoek. Private familiebedrijven zijn wereldwijd een belangrijke bron van ondernemerschap. Ook in België zijn naar schatting meer dan 75% van de ondernemingen familiebedrijven en samen realiseren ze een derde van het bruto binnenlands product. Ondanks hun enorme maatschappelijke relevantie is er zeer weinig geweten over de manier waarop ondernemerschap zich manifesteert in deze bedrijven. Door het grote publiek worden familiebedrijven vaak aanzien als stugge, conservatieve organisaties waar familiale belangen haaks staan op die van de onderneming. Toch merken we dat private familiebedrijven het vaak zeer goed doen. Zelfs in tijden van crisis slagen vele erin om het hoofd boven water te houden. Meer inzicht verwerven in het ondernemingsgebeuren van de Vlaamse familiebedrijven is dan ook het doel van dit doctoraatsonderzoek. De algemene onderzoeksvraag van dit doctoraat luidt als volgt: Waarom zijn sommige familiebedrijven meer ondernemend ingesteld dan anderen en in welke mate leiden hun inspanningen effectief tot financiële winsten? Aan de hand van vier verschillende studies tracht dit proefschrift een antwoord te bieden op deze centrale onderzoeksvraag. De uitgevoerde studies zijn kwantitatief van aard, dit wil zeggen dat er gebruik werd gemaakt van uitgebreide enquêtes om zo een brede waaier van Vlaamse familiebedrijven te bevragen. Naast deze enquêtes baseren we ons uiteraard op bevindingen van voorgaand onderzoek om het ondernemerschap van onze Vlaamse private familiebedrijven in kaart te brengen.
The objective of this dissertation was to enhance the understanding of entrepreneurship in family firms. Through the bundling of four independent studies, this dissertation adds to current literature by identifying and filling several gaps related to this topic. This final chapter summarizes the empirical findings of each of these studies and, accordingly, it discusses the main theoretical and practical implications of this dissertation. The conclusions are structured as follows. Section 6.2 summarizes the main empirical findings of each of the chapters. Theoretical implications are presented in section 6.3, providing an interpretation of the results by relating the findings to extant theory. In section 6.4, practical implications of the dissertation are presented. Finally, section 6.5 concludes with some suggestions for future research. In summary, we reach with this dissertation our objective to gain deeper insight in entrepreneurship in family firms. We did this by providing the answer on our research questions in four different essays. First, we revealed how the board of directors mediates the relationship between CEO generation and EO. Second, we explored LTO as a potential driver for a family firm‟s EO. We found that involving different managers in the decision making process, were decisions are made based on consensus, facilitates the LTO-EO relationship. Third, we explored the EO-performance relationship in a family business context. Here, we found that family related non-financial goals, like SEW, may prevent the firm to reap the fruits of their entrepreneurial efforts. Fourth, we revealed that SEW preservation can also thwart the EI-EA relationship, leading to an intention-behavior gap.
URI: http://hdl.handle.net/1942/20593
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.72 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.